,רצועה של חורף וקיץ

.סברסים ושאר מתוקים

,שלא יפצעו אצבעותיי

.ולא יתלכלכו ידיי 

,תשמור עליי הרצועה

.בעזרת שני אצבעונים בראשה

"Sabrs"

An all season finger strap for a pain free

pear eating experience. 

 

Leather Strap with 3D printed thimbles.

 

Designed in a weekend . 

under of Merag foundation 

Now Let's Eat together 

Michal Evyatar

michalevyatarla@gmail.com

Tel: 972-54-7410686
 

  • Black Instagram Icon