אם ניתן לכנותו אגרטל כך אקרא לו

.אוחז פרח אחד בחיבור העדין שבין עור לזכוכית

מסתיר מפה ומגלה קצת שם

.עוד פלא של העולם 

The intricate marrying of leather and glass

form this unique vase. 

 

Leather molding and Glass blowing.

 

Designed in a weekend . 

under cover of Merag foundation 

Vase

Now Let's Eat together 

Michal Evyatar

michalevyatarla@gmail.com

Tel: 972-54-7410686
 

  • Black Instagram Icon